RSS

Blog posts of '2021' 'септември'

Трчање на планина

Трчањето е начин за движење на копно што им овозможува на луѓето и другите животни брзо да се движат. Трчањето на планина може да се дефинира со две филозофии: Уживање на човекот во движење низ природна атмосфера или како атлетска потрага по најбрзо можно преоѓање на некоја планинска рута.

Иако трчањето на планина може да се изведува на асфалтни или земјени површини, оваа активност почесто се ужива на воспоставени планински патеки или на нерамен терен каде што такви патеки не постојат. Активностите за трчање по планина обично започнуваат и завршуваат од урбани точки како што се пат, патека, или објект за сместување и не бараат задржување со преноќување во планините. Активностите на планинско трчање можат да бидат организирани натпреварувачки атлетски настани или обични лични активности. Навигацијата, пронаоѓањето на маршрутата, преживувањето и општото чувство за планина се важни вештини за трчање на планини на долги растојанија, особено надвор од организирани и поддржани тркачки настани.

Некои патеки за планинско трчање може да бараат одредени планинарски вештини и планинарска опрема.