Приватност

Приватност

РЕГРУП ДОО се води до законот за заштита на лични податоци. Личните податоци кои заради регистрација или купување на некој производ ќе ги впишете на нашата веб продавница исклучиво ќе се користат за намената за која се впишани.